Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies.


Úvod  >   Půjčovna nosičů, autoboxů  >   Podmínky zapůjčení

Podmínky zapůjčení
 
Nájemce uhradí při zapůjčení autopříslušenství vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
Pronajímatel předává zapůjčené příslušenství v provozovně Osová Bítýška 81.
Zapůjčené příslušenství je možno vyzvednout ve sjednaný den zapůjčení dle telefonické domluvy a vrátit do 12:00 v den uplynutí doby nájmu. Vrácení po této době bude považováno za nedodržení smluvních podmínek a bude započítáno nájemné za další den.
Zapůjčit autopříslušenství lze po telefonické domluvě i mimo provozní dobu.
Minimální účtovaná sazba za zapůjčení je jeden den.
 

Předání zapůjčeného autopříslušenství
Při předání zapůjčeného autopříslušenství vyhotoví pronajímatel Smlouvu o nájmu věci movité a Předávací protokol, na základě kterého je nájemce oprávněn toto příslušenství užívat.
Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými v protokolu a také platnost těchto údajů.
Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
Protokol o zapůjčení nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčeného autopříslušenství zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.
Při předání pronajímatel řádně seznámí nájemce s podmínkami užívání zapůjčené věci.
V případě zájmu pronajímatel provede montáž zapůjčeného příslušenství.


Podmínky vrácení
Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství v sjednaném termínu po uplynutí sjednané doby nájmu.
V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednané doby nájmu.
V případě, že zákazník zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas, je povinen uhradit půjčovné za každý započatý den nad sjednanou dobu nájmu.
Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek 100,-Kč bez DPH na náklady čištění.
Vrátit autopříslušenství lze dle předem sjednaného termínu.
V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před uplynutím sjednané doby nájmu nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.


Poškození zapůjčeného autopříslušenství
Částečné poškození – v případě, že došlo k jakémukoli poškození zapůjčeného autopříslušenství, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající vzniklé škodě, kterou určí dle hodnoty autopříslušenství pronajímatel.
Úplné zničení - v případě úplného zničení autopříslušenství nebo jeho části je zákazník povinen uhradit hodnotu odpovídající rozsahu zničení, resp. odpovídající hodnotě autopříslušenství v době jeho zničení.
Ztráta nebo odcizení – v případě ztráty či odcizení zapůjčeného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit cenu autopříslušenství dle platného ceníku v jeho plné výši. V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pronajímateli, je povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč
Při vrácení nepoškozeného autopříslušenství bude zákazníkovi vrácena zpět zaplacená záloha v plné výši.